Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΠΘ

Τίτλος Θέσης:    Επόπτης Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, στα πλαίσια του έργου με ΚΕ 2164 και τίτλο «Υποστήριξη των Διοικητικών και Εκπαιδευτικών Αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.», τους υπαλλήλους του ΔΠΘ για την πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησής τους σε αυτό για το χρονικό διάστημα από 1/10/2012 έως και 30/6/2013.

ΕπισύναψηSize
HMMY_DUTH_2012_call.pdf222.43 KB
Aitisi.doc40.5 KB